W ostatnim etapie naszej współpracy następuje ostateczne rozliczenie kosztów, będące kompromisem między wstępnymi ustaleniami, a tym, co chcieli Państwo zmienić, dodać lub odjąć z zakresu naszych prac podczas procesu realizacji.